Bilimsel Program

08.45 - 09.00 AÇILIŞ
09.00 - 10.20 LENFÖDEME GİRİŞ VE MULTİDİSPLİNER BAKIŞ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Pınar Borman, Prof. Dr. Lütfi Doğan, Prof. Dr. Hasan Besim
09.00 - 09.20 Lenfödem Anatomisi
Prof. Dr. Deniz Demiryürek
09.20 - 09.40 Lenfödem Etyopatogenezi
Doç. Dr. Sibel Ünsal Delialioğlu
09.40 - 10.00 Genel Cerrah Bakış Açısıyla Meme Kanseriyle İlişkili Lenfödem
Prof. Dr. Seher Demirer
10.00 - 10.20 Jinekolojik Bakış Açısıyla Pelvis İçi Organ Kanserlerine Bağlı Lenfödem
Prof. Dr. Selçuk Tuncer
10.20 - 10.40 Kahve Arası
10.40 - 11.40 LENFÖDEMDE GELECEK PERSPEKTİFLERİ VE GÜNCEL KONULAR
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Türkan Akbayrak, Prof. Dr. Yeşim Bakar, Prof. Dr. Sercan Aksoy
10.40 - 11.00 Lenfödem ve Kronik Ağrı
Dr. Fzt. Ceren Orhan
11.00 - 11.20 Lenfödem ve Skapular Kinematikler
Uzm. Fzt. Emine Baran
11.20 - 11.40 Lenfödemde Fiziksel Aktivite ve Egzersiz
Uzm. Fzt. Esra Üzelpasacı
11.40 - 12.00 LENFÖDEMDE YARA BAKIMI VE MALZEMELERİ
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Oya Özdemir, Doç. Dr. Ali Konan
11.40 - 12.00 Lenfödemde Yara Bakımı ve Yara Örtücüler
Prof. Dr. Tuğbay Tuğ
12.00 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.40 LİPÖDEM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Figen Özgür, Prof. Dr. Ayşen Akıncı, Prof. Dr. Meltem Dalyan
13.30 - 13.50

Lipödemde Ayırıcı Tanılara Genel Bakış ve Yaklaşımlar
Doç. Dr. Evrim Coşkun Çelik

13.50 - 14.10 Fiziatrist Bakış Açısıyla Lipödem Tedavisi
Prof. Dr. Pınar Borman
14.10 - 14.30

Plastik Cerrah Bakış Açısıyla Lipödem Tedavisi
Prof. Dr. Savaş Serel

14.30 - 15.00 Kahve Arası
15.00 - 16.00

FLEBOÖDEM – FLEBOLENFÖDEM VE YARA BAKIMI
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fitnat Dinçer, Prof. Dr. Serdar Nasır, Doç. Dr. Recep Oktay Peker

15.00 - 15.20 Fleboödem ve Flebolenfödem (Damar Cerrahı Bakış Açısıyla)
Prof. Dr. Tankut Akay
15.20 - 15.40 Flebolenfödem Tedavisi
Prof. Dr. Figen Ayhan
15.40 - 16.00 Fleboödemde Yara Tedavisi
Prof. Dr. Hakan Uncu
16.00 - 16.40

LENFÖDEMDE ÖZ BAKIM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, Prof. Dr. Leyla Dinç, Doç. Dr. Oya Özdemir

16.00 - 16.20 Lenfödemde Öz Bakım Yöntemleri
Doç. Dr. Burcu Duyur Çakıt
16.20 - 16.40 Hemşirelik Bakış Açısıyla Kanser Cerrahileri Sonrası Gelişen Lenfödemde Prevantif Yöntemler
Arş. Gör. Dr. Ayşe Arıkan Dönmez
16.40 - 17.00

Sorular ve Kapanış

04 Kasım 2018

09:00 - 10:15 GÖZDEN KAÇAN ATRİYAL FİBRİLASYON NEDENLERİ VE  TEDAVİLERİ 
Oturum Başkanları: Fatih YALÇIN, Fatma YİĞİT
09:00 - 09:15 Kalıtsal Nedenli ve Kanalopatiye Eşlik Eden AF
Mevlüt KOÇ
09:15 - 09:30 Uyku Apnesine Eşlik Eden AF
Durmuş Yıldıray ŞAHİN
09:30 - 09:45 Obezitede AF
Abdullah Orhan DEMİRTAŞ
09:45 - 10:00 Sporcularda AF
Yahya Kemal İÇEN
10:00 - 10:15 Tartışma
10:15 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 12:15  VASKÜLER BİYOLOJİ ALANINDA KLİNİK UYGULAMALARA EVRİLEN YENİ TEKNOLOJİLER 
Oturum Başkanları: Mehmet İLERİ, Ertan YETKİN, Serdar GÜNAYDIN
10:45 - 11:00

Endoteliyal Glikokaliks: Bütün Kardiyovasküler Patolojilerin Kökeni
Esin AKBAY

11:00 - 11:15 Koroner Arter Hastalığında MikroRNA’ ların Rolü
Atike TEKELİ KUNT
11:15 - 11:30 Vasküler ve Valvüler Kalsifikasyon: Regülasyon ve Tedavide Yeni Yaklaşımlar
Orhan Eren GÜNERTEM
11:30 - 11:45 Kardiyovasküler Rejeneratif Tıp Uygulamaları: Hücresel Tedavinin Klinik Uygulamalarında Kanıt Dayalı Veriler Ne Kadar Gerçek?
Serdar GÜNAYDIN
11:45 - 12:00  Klinik Vasküler Biyoloji Uygulamalarında Prediktif Analiz, Mekanik Öğrenme ve Yapay Zeka Kullanımı 
Serdar GÜNAYDIN
12:00 - 12:15  Tartışma
12:15 - 13:00 Ögle Yemeği
13:00 - 14:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2
Oturum Başkanları: Mustafa DEMİRTAŞ, Ertan YETKİN
  S-07 Hiperparatiroidili Hemodiyaliz Hastalarında Karotis Arter İntima-media Kalınlığı ve Kalp Kapak Kalsifikasyonu
İsa ARDAHANLI
  S-08 Trombüs Kaplı Sol Ventriküler Miksoma
Fevzi Sarper TÜRKER
  S-09 Yeni Tanımlanan Bir Mutasyon Eşliğinde Ailesel Hiperkolesterolemi Vakalarının Değerlendirilmesi
Evren GÜMÜŞ
  S-10 1800MHZ Cep Telefonu Radyasyonunun Sıçan Kardiyak Dokusunda Crybb1 Protein Düzeyine Etkisi
İrem BEKALP YILMAZ
  S-11 Fibromiyaljili Hastalarda Karotis Femoral Nabız Dalga Hızı, Aortik Sertlik ve Aort Distensibilitesinin Değerlendirilmesi
Hasan AKKAYA
  S-12 Sisplatin Kardiyotoksisitesinde N-asetilsisteinin Etkisi
Emre Ertuğrul GÜNTÜRK
  S-13 Diyabetik Olmayan Kişilerde Kan Glukoz ve Noktürnal Supraventriküler Taşikardi Ataklarının İlişkisi
Abdullah Orhan DEMİRTAŞ
 

S-14 Kardiyopulmoner By-pass Eşliğinde Gerçekleştirilen Kardiyak Cerrahi Sonrası Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu ve Kırmızı Hücre Dağılım Genişliğinin Prediktif Rolü
Hacı Ali UÇAK

14:00 - 15:00  KARDİYO-ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Mustafa DEMİRTAŞ, Umut DİŞEL,  Cafer ZORKUN
14:00 - 14:15 Kardiyomiyotoksisite Tanı ve Tedavisi
Cafer ZORKUN
14:15 - 14:30 İmmün Checkpoint İnhibitörleri ve Kardiyak Yan Etkileri
Cafer ZORKUN
14:30 - 14:45 Kardiyoonkoloji ve Kardiyak Kök Hücreler
Selçuk ÖZTÜRK
14:45 - 15:00  Tartışma
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 PSİKİYATRİK HASTALIKLAR VE KARDİYOLOJİ
Oturum Başkanları: Hakan KUMBASAR, Ertan YETKİN, Gülümser HEPER
15:30 - 15:45 Psikiyatri ve Kardiyolojide Kullanılan İlaçların Etkileşimi
Berker DUMAN
15:45 - 16:00 Kalp Hastası Olmak
Makbule Çiğdem AYDEMİR
16:00 - 16:15 Psikokardiyoloji
Hayriye Dilek HAMURCU
16:15 - 16:30 Sağlıkta Sosyalizasyon ve Nasıl Başarılır?
Gülümser HEPER
16:30 - 16:45

Kardiyovasküler Hastalıklarda Akılcı İlaç Kullanımı
Gülümser HEPER

16:45 - 17:00 Tartışma
17:00 - 18:00 YAPISAL KALP HASTALIKLARI 2018
Oturum Başkanları: İbrahim Halil KURT, Şah TOPÇUOĞLU
17:00 - 17:15 TAVİ' de Son Durum ve Gelecek
İbrahim Halil KURT
17:15 - 17:30 Aort Stenozunda Cerrahi Yenilikler
İbrahim ÖZSÖYLER
17:30 - 17:45 Mitral ve Triküspit Yetersizliklerinde Perkütan Onarım
Ömer ŞEN
17:45 - 18:00 Tartışma
18:00 - 18:10 KAPANIŞ